מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות

חברת מ.ת.ג. מחברים תוכן לגמלאים בע”מ, ח.פ. 516287034 (להלן: “החברה“, “אנחנו” או “אנו“) מכבדת את זכותך לפרטיות בעת השימוש באתר ובשירותים שהחברה מציעה, וכן מייחסת חשיבות רבה ליכולת שלך לקבל החלטות מושכלות לגבי אופן השימוש במידע האישי שלך כהגדרתו להלן. מטרתו של מסמך זה (“מדיניות הפרטיות“) היא לפרט על מדיניות הפרטיות בה נוקטת החברה בכל הנוגע למידע האישי הנאסף עליך הן באמצעות האתר והן באמצעות השירותים וכן לפרט את האופן שבו החברה אוספת, משתמשת, מוסרת ומגנה על המידע האישי שנמסר לה או שנאסף על ידה באופן עצמאי. מונחים אשר לא הוגדרו במפורש במסמך זה, יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתנאי השימוש של החברה המפורסמים בכתובת www.meteg.co.il  (להלן: “תנאי השימוש“).

עם כניסתך לאתר ושימושך בשירותים ועל מנת להתחיל את השימוש תתבקש לאשר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, כולה או חלקה, אינך רשאי לעשות שימוש באתר או בשירותים.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים וגברים כאחד.                                  

המידע האישי שאנו אוספים

מידע אישי” הינו מידע הקשור לאדם, לרבות שם, כתובת, מספר טלפון או כתובת אימייל. אנו אוספים מידע אישי במידת הצורך ובהתאם לסוג שימושך באתר ו/או השירותים, כגון בעת ביקורך באתר, הרשמתך לאתר והשירותים, הרשמתך למועדון הלקוחות, וכן ביצוע רכישות ותשלומים באמצעות האתר ו/או השירותים.

יובהר, כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור לנו מידע אישי כהגדרתו לעיל וכי מסירת המידע האישי על ידך נעשית באחריותך ובהסכמתך בלבד. במידה שאינך מסכים למסור לנו את המידע האישי, כולו או חלקו, ייתכן וחלק מהשירותים שאנו מספקים לא יהיו זמינים עבורך.

בהקשר זה נציין, כי המידע שאנו אוספים יכול לכלול בין היתר פרטים אודות אופן שימושך באתר ו/או בשירותים. אנו עשויים גם לתעד במרשמנו את ההתקשרויות שהחברה מבצעת עמך וזאת כדי לסייע בפתרון בעיות שאתה ו/או משתמשים אחרים באתר עלולים להיתקל בהן בהמשך. בנוסף, דע כי כל מידע שהנך מוסר לנו בעת יצירת קשר עמנו (מכל סיבה שהיא), נאסף ומתועד על ידנו, וכי ישנו מידע מסוים לרבות אודות המחשב, הדפדפן, מערכת ההפעלה, כתובת ה-IP ו/או מכשיר הנייד שלך- אשר נאסף בצורה אוטומטית.

כיצד אנו משתמשים במידע

שירותים והתאמות

אנו, ספקי השירותים ו/או שותפינו העסקיים ו/או מי מטעמנו, נשתמש במידע האישי שנאסף על ידנו למטרות הבאות: (1) כדי לספק לך גישה לאתר ו/או לשירותים ולהתאים את השירותים לצרכיך; (2) כדי לספק לך תמיכה וסיוע בפתרון בעיות בהם הנך או משתמשים אחרים עלולים להיתקל; (3) כדי לבחון כל תלונה ו/או שאלה שתעלה על ידך ולהגיב עליה בהתאם; (4) כדי לשלוח אליך הודעות (לרבות דואר אלקטרוני) המפרטות את השינויים ו/או השיפורים שחלו באתר ו/או בשירותים וכדי ליצור עמך קשר במידת הצורך; (5) כדי לבצע סקירות והערכות הנדרשות לשם פיתוח שירותים ו/או תכנים חדשים; (6) כדי למנוע ניסיונות הונאה ובכדי להגן על אבטחת האתר והשירותים הניתנים על ידנו, תוך מתן מענה לבעיות הנוגעת לאתר ו/או לשירותים; וכן (7) כדי לשלוח לך הצעות שיווקיות ו/או פרסומות, לרבות בשיווק מחדש (Retargeting).

צרכים פנימיים

אנחנו עשויים להשתמש במידע האישי לצרכיה הפנימיים של החברה, לדוגמה על מנת לאבחן בעיות הקיימות בשרתי החברה ו/או כדי לשפר את השירותים שלנו ו/ואו כדי להתאימם לצרכים שלך ו/או כדי לפתח שירותים נוספים.

פרסום

אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך עבור משלוח הצעות שיווקיות ו/או פרסומות בהתאם להעדפות האישיות שלך ו/או פעילויות ו/או לרכישות שלך באתר. ככל שאינך מעוניין להמשיך ולקבל דברי דוא”ל אלו, הנך יכול להסיר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך בלינק שמופיע במסר הנשלח.

נתונים סטטיסטיים

אנו עשויים לאסוף נתונים סטטיסטיים שהתקבלו כתוצאה מעיבוד מידע הקיים אצלנו והכולל בין היתר מידע אישי אודות מגוון משתמשים, באמצעות כלי ניתוח הכוללים, בין היתר, “Google Analytics” (להלן: “נתונים סטטיסטיים“). איסוף הנתונים הסטטיסטיים כאמור מתבצע למספר מטרות שביניהן, התאמת האתר ו/או השירותים הניתנים על ידנו לצרכים שונים; שיפור וייעול האתר ו/או השירותים; בחינת האפשרות לפיתוח מוצרים ושירותים חדשים והתאמת המוצרים והשירותים הקיימים לצרכיהם של המשתמשים. אנו עשויים להעביר את הנתונים הסטטיסטיים שנאספו על ידנו לצדדים שלישיים מורשים (כהגדרתם להלן), ללא הגבלה, בהתאם לתנאים המסחריים שייקבעו על ידנו ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי. ניתן למצוא מידע נוסף על האופן בו גוגל אוספת מידע ואיך ניתן לשלוט בשימוש כזה במדיניות: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

צדדים שלישיים מורשים

אנו עשויים לשתף מידע, לרבות מידע אישי אודותיך עם ספקי שירות, קבלני משנה ושותפים עסקיים של החברה (להלן: “צדדים שלישיים מורשים“). הצדדים השלישיים המורשים עשויים להשתמש במידע האישי כאמור כדי: (1) לסייע לנו להעניק את השירותים ולספק לך גישה למערכת האתר; (2) לסייע לנו לתמוך באופן השימוש באתר ו/או בשירותים; וכן (3) להציע לך הצעות שיווקיות.

יובהר, כי הצדדים השלישיים המורשים כהגדרתם לעיל, עשויים להיות מצויים מחוץ לשטחה של מדינת ישראל ובהתאם ייתכן כי רמות ההגנה על המידע האישי או המידע האחר אשר חלות במדינתם, אינן משתוות ו/או זהות לרמת ההגנה במדינתך והנך מסכים להעברה זו.

העברת בעלות

אנחנו עשויים לחשוף ו/או להעביר את מאגרי המידע שלנו הכוללים את המידע האישי שלך במסגרת או במהלך משא ומתן למיזוג, מכירת נכסי חברה או רכישה (כולל במקרים של פירוק), ובמקרה כזה, המידע האישי שלך ימשיך להיות כפוף להוראות מדיניות פרטיות זו, בהתאם להוראות החוק.

העברת מידע לרשויות האכיפה

אנחנו נשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק ככל שנדרש ונקיים כל צו שיפוטי שיורה כי עלינו לגלות את הזהות, ההתנהגות או התוכן הדיגיטאלי של כל משתמש באתר אשר קיים לגביו חשד כי נקט בפעולות הנחזות להיות מנוגדות להוראות הדין ו/או בפעולות המפרות את החוק. כמו כן, אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים, ככל שמדובר בגילוי נאות ובתום לב המיודע להגן על הזכויות ו/או הרכוש ו/או הבטיחות של החברה (לרבות אכיפת מדיניות הפרטיות) ו/או להגן על הזכויות, הקניין או הבטיחות של צדדים שלישיים.

שיתוף מידע נוסף

החברה תעביר את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים רלוונטיים במקרים שלהלן: (1) התגלה לחברה כי פעולותיך באתר ו/או בשירותים מפרות את תנאי השימוש או כי הם נעשו לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא; (2) יינקטו נגד החברה הליכים משפטיים מכל סוג שהוא (לרבות תביעה אזרחית, פלילית, בוררות וכיוצ”ב) בגין פעולות שביצעת באתר ו/או באמצעות השירותים שאותם מספקת החברה; (3) העברת המידע כאמור נדרשת על פי דין, תקנה, צו בית משפט או צו מטעם רשות אכיפה כלשהיא כמפורט לעיל.

קבצי Cookies

Cookies וטכנולוגיות דומות הינם רצף של אותיות ומספרים הנשמרים על דפדפן המחשב או במכשיר הנייד שבו הנך משתמש ומסמנים את פעילותך ברשת וזוכרים אותה (להלן: “cookies“). קבצים אלה משמשים את החברה כדי להתאים את חוויית השימוש של משתמשי האתר ו/או השירותים לצרכיהם האישים. בהקשר זה נציין, כי ייתכן ונשתמש ב-cookie “מתמיד” כדי לשמור במערכותינו את ההגדרות וההתאמות האישיות שנעשו עבורך. בנוסף, השימוש ב-cookie על ידנו יאפשר לך להיכנס באופן אוטומטי לאתר, כמשתמש תקף וקבוע וזאת ללא צורך למלא את פרטיך האישיים בכל פעם מחדש.

לידיעתך, כי רוב דפדפני האינטרנט הקיימים מוגדרים מראש בצורה המאפשרת למנהלי האתרים שבהם אתה משתמש לקבל מידע cookies אודותיך, אך קיימת עבורך האפשרות לשנות הגדרה זו כך שדפדפן האינטרנט  שלך יחסום את כל ה- cookiesהקיימים או לחילופין יודיע לך בכל פעם שבה- cookieנשלח. כמו כן, הנך יכול לבטל ו/או להסיר כל cookie קיים בכל עת, אך יש לקחת בחשבון כי ייתכן וחלק מהשירותים ו/או השימוש באתר לא יעבדו כראוי.

כיצד אנו מגנים על המידע

על מנת להגן על המידע האישי, אנו נוקטים באמצעי הזהירות המקובלים בתעשייה הן בזמן מסירתו של המידע והן לאחר מכן, בזמן שמירתו ואחסונו במערכות החברה. יש להבהיר בעניין זה, כי לא קיימים בידנו אמצעי העברה או אחסון אלקטרוני שהינם בטוחים לחלוטין ולכן, על אף שאנו נוקטים בכל אמצעי הזהירות המקובלים בתעשייה, על מנת להגן על המידע האישי שלך, איננו יכולים להבטיח את ביטחונו באופן מוחלט.

שימוש בשירותים על ידי ילדים

החברה איננה מתכוונת לאסוף מידע פרטי אודות קטינים שגילם מתחת לגיל שמונה עשרה (18). אם הנך מודעת למקרה בו יחיד מתחת לגיל שמונה עשרה (18) משתמש בשירותים ללא רשות הורה או אפוטרופוס, נבקשך להודיע לנו בהקדם.

זכות עיון ושינוי מידע

בהתאם להוראות החוק, אנו מאפשרים לך כמשתמש באתר ו/או בשירותים לבקש מהחברה לעיין ו/או לתקן את המידע אישי שנאסף על ידנו. במידה והנך מעוניין כי החברה תתקן מידע זה, הנך מתבקש לשלוח בקשה בכתב לכתובת הדוא”ל שלהלן: [email protected] התיקון כאמור יתבצע במידת האפשר, בכפוף להוראות החוק ותוך זמן סביר מיום קבלת הבקשה.

שמירת המידע

המידע האישי אודותיך יישמר על ידנו למשך תקופת הזמן הדרושה לצורך ביצוע הפעולות הבאות: (1) מימוש מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות הפרטיות; (2) עמידה בהתחייבויותיה המשפטיות של החברה ; (3) לצורך פתרון סכסוכים; (4) לצורך אכיפת ההסכמים של החברה ; או (5) למשך פרק זמן ארוך יותר כפי שיידרש בהתאם להוראות הדין הרלוונטי. אנו עשויים למחוק את המידע שלך, מבלי להודיע לך על כך, ככל שאנו רואים שאין עוד צורך להחזיק במידע כאמור, לאחת מהמטרות המפורטות לעיל.

שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות של החברה המפורטת במסמך זה עשויה להשתנות מעת לעת בכפוף לכל דין. ככל שיתבצעו שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות של החברה, הודעת עדכון מפורטת תפורסם על כך באתר.

יצירת קשר

בכל שאלה או עניין הנוגעים למדיניות הפרטיות יש לפנות לכתובת [email protected].

עדכון אחרון: דצמבר, 2020

 

לצפייה בתנאי השימוש לחצו כאן 

דילוג לתוכן